Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 22 maart 2011

Inspectie van het gebitje?

Op deze foto lijkt het alsof Cera de Boez uitlacht, maar dat was niet zo, hoewel het best had gekund. Nee, de Boez was net uit de Hoftuin gevlucht voor Myo, en bij Cera gaan zitten voor de gezelligheid of troost, kiest u maar. Zij (Cera dus) was niet meegegaan naar de tuin; ze had waarschijnlijk Myo al zien zitten en was daarom buiten de Poort blijven liggen om daar wat te rollen en zo het wachten wat aangenamer te maken.
Maar van dat rollen word je moe, en bovendien was zij opgelucht de Boez veilig terug te zien, vandaar dus een hele grote gaap waarbij ze haar volledige gebitje toont. Natuurlijk bezitten wijzelf deze foto in groot formaat, dus als we zouden willen, zouden we het gebitje wat kunnen uitvergroten om zodoende te tanden en kiezen van Cera te inspecteren. Mochten wij vervolgens wat bijzonders op deze vergroting zien, zullen wij u daar zeker over berichten.

1 opmerking:

Hans zei

Beetje flossen misschien?