Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 9 maart 2011

Extreme drukte in de Kruidentuin

Hiervóór heeft u kunnen lezen hoe mevrouw Katblad het dakgebied verliet om naar de Kruidentuin te gaan, en dat de Boez en Cera daar achterbleven om nog wat te klooien.
Wel, toen mevrouw K. nog maar slechts een paar stappen in genoemde tuin had gezet, werd zij reeds ingehaald door Oscar. Zo te zien had hij lekker tussen de planten liggen rollen en in de aarde zitten wroeten, en om hem een beetje behoorlijk te kunnen aaien moest mevr. K. natuurlijk wel eerst al die troep uit zijn vacht kloppen! Voor Os echter geen bezwaar want hij houdt wel van een stevige kloppartij, dus dat zat dan weer reuze mee.

Mevrouw Troy, blij dat mevr. K. nu eens niet een uitgebreid gevolg had, was meegelopen naar de Kruidentuin om aldaar een hapje gras te kunnen nemen op haar favoriete plekje onder het bankje. Doch als mevrouw Troy van tevoren had geweten dat het hier in deze tuin zo vol zou zijn met andere haarfabrieken, was zij zeker niet meegegaan. Of er dan nog zoveel anderen waren? Wel, kijkt u maar even mee.
In de eerste plaats was daar Charli, de oudste zoon van mevrouw Troy. Hij is al vanaf zeer jong het huis uit (in tegenstelling tot zijn broer Japekoppie dus) maar komt nog wel eens bij zijn moeder op bezoek, terwijl zij dat eigenlijk liever niet heeft. Wel, Charli had op dit moment ook helemaal geen zin in zijn moeder, en stond verstoord bij de ineengestorte nepeta zonder liefdevolle blik naar haar te kijken.

Tussen het groen zat juffrouw Mini haar best te doen om vooral niet op te vallen, en wat betreft mevrouw Katblad was ze daar bijna in geslaagd, ware het niet dat mevrouw Troy zich erg onrustig gedroeg omdat er behalve Charli zich dus nog meer haarfabrieken in de tuin moesten bevinden, en zij zodoende Mini min of meer had verraden.
Mevrouw Troy was niet blij met de aanwezigheid van Mini, maar andersom gold dat ook. Mini lag namelijk te zonnen en wilde absoluut niet gestoord worden, iets wat wij dus met onze aanwezigheid zeer beslist wel deden!

Mini zond boze blikken naar mevrouw Troy, die deze blikken onmiddellijk retourneerde. Voor mevrouw Katblad stond duidelijk vast dat Tokkie Troy er behoorlijk spijt van had dat ze was meegegaan naar de tuin, en nu zat te dubben of ze wel wilde blijven in deze ongewenste situatie.Oscar zat vlak boven mevrouw Troy op de paaltjes en keek ongerust van de ene naar de andere dame. Het was overigens een wonder dat hij zo dichtbij mevrouw T. mocht zitten want meestal stelt ze zijn aanwezigheid niet zo op prijs, maar misschien kwam haar tolerantie wel voort uit het besef dat Os, als medewerker van het LKB en regelmatige gast, toch minder bedreigend was dan al die andere soortgenoten. Al die andere? Waren er nog meer soms?Jawel, want omdat de zon zo lekker scheen was ook Siep naar buiten gegaan (of misschien wel geschopt - wie zal het zeggen). De arme Siep had het niet meer omdat er zoveel "vreemden" in háár tuin rondliepen/zaten/lagen, en dan ook nog op allerlei verschillende plekjes zodat ze veel moeite had om het allemaal in de gaten te houden en daar kun je dus zomaar een stijve nek van krijgen of duizelig van worden, heh? Nee, Siep had het niet best en keek ook al niet al te vrolijk!
Wel, mevrouw Troy hield het in elk geval niet meer uit met al dat volk om haar heen. Veel te druk en dat hoeft ze dus niet meer op haar oude dag.
Kortom, mevrouw T.T. stond plotseling op en ging op huus an. Tja, natuurlijk vond mevrouw Katblad dat niet zo leuk want zo vaak komt het niet meer voor dat T.T. haar begeleidt, maar er hielp geen lieve moeder aan; T.T. had haar besluit genomen en dat was definitief.
Zo, dacht Siep, dat is er alvast één minder, en ze keek mevrouw Troy niet alleen helemaal na maar volgde haar even later ook nog een stukje de straat in, om er zeker van te zijn dat T.T. niet meer terugkwam.
Opeens realiseren wij ons overigens dat de aanwezige dames de meeste moeite hadden met de aanwezigheid van de andere haarfabrieken. Mini boos, mevrouw Troy boos, Siep boos, Oscar alleen wat onrustig en Charli?
Charli was lekker op de dooie nepeta gaan liggen en keek hoe zijn moeder de tuin verliet en hoe Siep achter haar aansloop. Verder is er niet vaak wat af te lezen van zijn snuit, en hij zal ook nooit enige agressiviteit tonen, behalve als ze hem pesten of slaan natuurlijk, want je laat niet zomaar alles over je heenkomen, wel?


Mini had zich ondertussen nauwelijks verroerd, behalve dan dat ze zich had omgedraaid om zo beter te kunnen zien hoe mevrouw Troy en Siep de tuin verlieten. Wat zou zij denken? Opgeruimd staat netjes?
Maar wat hielden ze elkaar allemaal goed in de smiezen, heh? En dat gold natuurlijk ook voor mevrouw Katblad, want die stond maar steeds om haar eigen as te draaien om alle haarfabrieken te kunnen blijven volgen en hun reacties op elkaar vast te leggen.

Maar wat mevrouw Katblad toch niet in de gaten had (toen zij Mini stond te kieken) was dat Oscar opeens op Charli afging en hem een mep probeerde te verkopen! Echt waar? Ja, echt waar. Os was blijkbaar in een jolige bui (lentegevoel?), dook zomaar op Charl af, en de laatste schrok zich het apezuur (of zoiets).
Nou, kwam er eindelijk wat leven in de brouwerij, toch?


Kwamen er nog meer confrontaties? Zouden er nog andere haarfabrieken in de tuin komen zooien, klooien of pesten? Dat vertellen wij u in het volgende bericht!

1 opmerking:

Hans zei

Os hengelt naar een herexamen, dat is duidelijk.