Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 4 maart 2011

Het goede doel

Kiest u mee?
In de linkerkolom kunt u stemmen op waar de opbrengst van onze inzameling volgens u het beste heen kan gaan.
Maar u mag pas stemmen als u zich voldoende geinformeerd heeft natuurlijk!
Daarom de volgende links (kopieren en plakken):

http://www.zwerfkattenamsterdam.nl/
http://www.dierenthuis.nl/
http://www.sophia-vereeniging.nl/nl/pages/activiteiten/sophia-kattenbond/steun-sophia-kattenbond.html
http://www.katuitdegracht.nl/
http://www.slhh.nl/     (herplaatsing huisdieren)

U mag maar één keer stemmen, heh?
(De doelen in de zijbalk zijn moeilijk te lezen, maar staan in dezelfde volgorde als hierboven......)

Geen opmerkingen: