Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 maart 2011

Te druk

Thassos heeft ons in het weekend even kort bezocht. Ja, het was wel heel erg kort. We zagen hem bij onze vuilnisbak scharrelen en wilden hem vragen of wij soms muizen bij de redactie hadden, maar hij had geen tijd om te blijven hangen; blijkbaar had hij het erg druk met andere kwesties.
Wel, mevrouw Katblad heeft hem nog een groet nageroepen, maar ze had niet de indruk dat hij die heeft gehoord.
Tja, zo gaan die dingen soms.

Geen opmerkingen: