Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 maart 2011

Gebrek aan respect

In de Kruidentuin was mevrouw Katblad opeens de Boez kwijt. Eerst dachten wij dat hij misschien helemaal niet mee was gelopen, maar toen wij omkeken en Siep zagen zitten, wisten wij eigenlijk al gelijk hoe de vork in de steel zat.
Ja hoor, daar zat onze kleine held. Nu moeten wij wel toegeven dat Siep aardig de wind eronder heeft, maar dat moet ook wel als er alsmaar vreemden in jouw tuin komen. Mevrouw Troy maakt altijd rechtsomkeer als zij Siep ziet, en ook de anderen lopen liever een stukje om voor deze felle tante.
Wij liepen gewoon door naar het centrum van de tuin en zagen nog net hoe Siep van de stoel afkwam, en hoe de Boez vervolgens heel brutaal over haar heen sprong om mevr. K. te volgen. Siep bleef perplex achter, want zulk een gebrek aan respect is natuurlijk heel slecht te verteren.

Geen opmerkingen: