Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 24 maart 2011

Meer dan een stoorzender

Op onze ronde zagen wij opeens Cera moeilijk doen. Ze ging namelijk midden op straat zitten en keek allesbehalve blij, reageerde ook niet op het geroep van mevrouw Katblad.
Was het misschien Wamy die haar lastig viel? Of was er een blafbeest in de buurt? Mevrouw Katblad keek in het rond.
En daar zag zij hem, de Schrik!


Ja, Thassos de terraskat dus, en hij had er zin in.
Hij zat een eindje verderop in een houding die niet veel goeds voorspelde (meestal duidt zo'n houding op "vogels vangen"), en Cera had helemaal geen zin in gedonder of om de rol van prooi op zich te nemen en was dus geheel terecht uit haar hum. Zouden wij onze wandeling nu nog naar behoren kunnen afmaken of werd het nu een zooitje? Ging Thas daadwerkelijk tot de aanval over?
We kijken maar even verder.Ja hoor, Thas besprong ons arme meisje, en zij moest op de vlucht; ze gilde van angst en afschuw. Cera zocht vervolgens bescherming bij een bosje fietsen, maar de Schrik liet zich daar natuurlijk niet door weerhouden en dreef haar in het nauw.
Cera vluchtte vervolgens naar de overkant van de straat, waar zij onder een wielhuis kroop. Dat hadden wij al lange tijd niet meer van haar gezien....


Thassos ging haar niet achterna, want hij had inmiddels Oscar in de gaten gekregen die tussen dezelfde fietsen zat weggekropen. Ook Os keek niet blij, maar hij was niet van plan te vluchten voor de terraskat. Nee, Os zat helemaal klaar om zich te verdedigen en zijn oogjes stuurden bliksemschichten naar Thassos, die zich dus graag "de Schrik" wil laten noemen.

Brutaal liep Thassos gewoon voor mevrouw Katblad langs om nog dichterbij de Os te komen, en ook hij verdween vervolgens tussen de fietswielen.
Nu gebeurde er even niets meer. Het was onmogelijk voor Thassos om het Os tussen de spaken van de wielen door lastig te maken, en dus bleef het bij elkaar aankijken en grommen.
Nee, Thas is nog geen overtuigende Schrik, al heeft hij al heel wat katten uit de buurt aangevallen en jaagt hij menige haarfabriek de stuipen op het lijf. Daarbij moeten wij  vermelden dat Oscar wel vaker zijn mannetje staat en ook voor Bel de Franskat niet op de vlucht sloeg als deze hem dreigde aan te vallen. Maar Thas is dus meer dan een stoorzender als Wamy, dat is overduidelijk. En hij doet de laatste tijd wel erg zijn best om de Schrik van de Buurt te worden.....

Hoe het afliep?
Wel, mevrouw Katblad had nog meer te doen, riep Thas toe dat zijn terrasdienst was begonnen en dat hij weg moest wezen, en ze deed een klein stapje vooruit waarbij ze nog iets riep. Thas begreep het en nam afstand van Oscar, en even later konden wij ongestoord naar de redactie lopen.... 

Geen opmerkingen: