Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 28 maart 2011

Alternatief voorstel

Harremans:
Zo, en wie hebben we daar? Hoort die bij u, dat ouwe wijffie? Weet ze wel dat ze hier helemaal niet mag komen?
Ze heeft geluk dat Myo er effe niet is. Ja, want die had haar direct de Hoftuin uitgezet.
Hij is onze nieuwe partijleider, wist u dat al? Hoe mijn broer en ik daarover denken? Wel, wij vinden het wel best. Myo neemt momenteel namelijk de meeste uitzettingsgevalletjes voor zijn rekening, dus van ons mag-ie onze partij leiden. U weet over welke partij ik heb het? Hof is Vol inderdaad. Ja, ondanks het verscheiden van Rooie Gijs gaan we gewoon door met ons werk, want waar je aan begonnen bent moet je ook afmaken, toch?

Hoe oud is ze nu, die dame (Tokkie Troy - red.) daar? Over een paar maandjes zeventien, zegt u? Ja, ze ziet er nog goed uit voor haar leeftijd. Beetje onzekere stapjes en wankel, heh?
Het is grappig dat ze mij hier nog niet heeft zien zitten. Ik zou zo bovenop haar kunnen duiken en dan is ze in drie sprongen het Hof weer uit. Waarom ik dat dan niet doe? Wel, ten eerste staat u ertussen en ten tweede was ik eigenlijk net aan een pauze toe. Ja, het klopt dat ik de ene keer wat fanatieker ben dan de andere keer, maar nu mijn broer (Panda - red.) en Myo er toch niet zijn, hoef ik me ook niet te bewijzen, heh? U zegt dat ik gewoon lui ben? Wel, dan vergist u zich wel degelijk.

Waar gaat ze nu naar toe? Natuurlijk moet ik haar in de gaten houden, dat is wel het minste wat ik kan doen! Inderdaad erg verleidelijk om haar even flink de stuipen op het lijf te jagen, maar ik ben een beetje stram vandaag, begrijpt u wel? Bovendien lig ik op iemand te wachten. Nee, geen afspraakje maar een andere klus, meer intern zeg maar, een Hofzaak zal ik maar zeggen. Nee, ik ga niet zeggen op wie ik wacht, maar kan u wel vertellen dat ik hier niet voor niets voor dit huis zit, en dan kunt u wel raden om wie het gaat, toch?

Ah, u heeft haar al gezien. Maakt ze al aanstalten om naar buiten te komen? Nee? Ze durft gewoon niet, en dat komt door mij. Nee, ik was niet van plan haar uit te zetten want ze woont hier nu eenmaal, maar een beetje pesten kan geen kwaad en dan weet ze gelijk weer hoe de zaken hier staan. Ze zou natuurlijk lid kunnen worden van onze partij, maar dat doet ze niet. Nee, ze ontvangt zelfs vreemdelingen bij haar thuis en ik heb zelf gezien dat uw Boez haar regelmatig opzoekt. Die krijgt dan snoepjes inderdaad, en daarvoor moet zij (Bohr dus, maar dat had u al begrepen uiteraard - red.) dus boeten.
Ja, ik blijf hier net zolang wachten tot ze buiten komt. Misschien is het daarom een goed idee als u nu met die ouwe taart van u deze tuin weer verlaat, dat liggen mijn kansen misschien beter.
Maar eerst had ik nog een klein vraagje. Ik heb gehoord dat u op uw feestje heel veel lekkers voor haarfabrieken hebt gekregen, en daar u geregeld over mij en de anderen van dit Hof schrijft, dacht ik zo dat u best wel wat van die snoepjes kunt uitdelen als dank voor ons po(e)seren, en als dank voor de interviews waaraan wij altijd belangeloos meewerken. U hebt toevallig nu niks lekkers bij u? Wel, u woont vlakbij, dus wat let u? U wilt het op een akkoordje gooien? U haalt een paar snoepies en ik laat Bohr met rust? Ik weet niet of ik u dat kan beloven, nee. Hebt u nog een alternatief voorstel waar ik mij beter in kan vinden?

Geen opmerkingen: