Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 26 maart 2011

Geen belangstelling

De laatste tijd zien wij Luna niet zo vaak meer op het dak aan de achterkant van haar huis, maar toen wij door de Parallelstraat liepen, zagen wij haar in de dakgoot aan de voorkant schuifelen. Wij riepen haar naam maar zij weigerde onze richting uit te kijken. Waarschijnlijk had zij heel andere dingen aan haar kop en had ze iets zeer belangrijks te doen.
Zoals dus het naar binnen loeren bij buren.
Wel, in dit betreffende huis woont de oude dame Poekie (de langharige, dus niet de moeder van Wamy), en wellicht hadden zij een afspraak elkaar te ontmoeten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Luna uit was op een gezellige burenruzie. Helaas voor Luna waren de gordijnen dicht en kon zij derhalve niet zien of Poekie daar ergens binnen was. Er stond ook geen raam open, dus Luna kon niet meer doen dan wat ze al deed, en daarmee bedoelen wij het loeren natuurlijk. Daarmee was ze overigens best wel snel klaar.


Vervolgens ging Luna door dezelfde dakgoot weer naar haar eigen huis, alwaar zij nog enige tijd met boze blik in de goot bleef dralen voordat zij door het openstaande raam weer haar rentree maakte.
Nee, geen één keer keek zij onze kant op. Het zou zomaar kunnen dat Luna een beetje doof aan het worden is, maar voor hetzelfde geld wilde ze ons gewoon opzettelijk negeren en ons op deze wijze duidelijk maken dat zij geen enkele belangstelling heeft voor mevrouw Katblad en haar reporters.
Luna kennende, houden wij het maar op het laatste.

Geen opmerkingen: