Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 maart 2011

Sproeien en flemen

Als Bollewangen (alias Pincho) is langs geweest, heerst er behoorlijk wat onrust bij de redactie. Immers, overal hangt zijn geur en elk plekje moet door onze eigen haarfabrieken in kaart worden gebracht, dat hoort nu eenmaal zo.
Op de foto ziet u Japekoppie (midden) en de Boez (onder) druk heen en weer lopen tijdens hun onderzoek, en bij de boom zit Wamy. De laatste heeft natuurlijk geen enkel belang bij al die werkzaamheden want het is zijn gebied niet.


Met verbazing en nieuwsgierigheid kijkt hij naar de drukte die is ontstaan, en je ziet aan zijn snuit dat hij eigenlijk stiekem best wel zou willen meedoen met de anderen....

Mevrouw Troy doet niet mee met de inspectie; blijkbaar vindt zij dit mannenwerk. Maar ze ziet er natuurlijk wel op toe dat alles volgens de regels gaat en iedereen zijn best wel doet.
Ondertussen controleert Japekop onze buitentafel, maar hij zal daar geen markeerplekken van Bw ontdekken want Bw blijft altijd netjes op de grond. Mocht mevrouw Katblad een keer zien dat hij toch bovenop zou zitten om zijn staart op te tillen, ligt de tuinslang klaar om hem de volle laag te kunnen geven. Ja, er zijn nu eenmaal grenzen!

Even later zou Japekop zijn best doen om enkele plekken te oversproeien met zijn eigen geur (vooral de planten op de hoeken), maar dat heeft natuurlijk weinig zin omdat Japie geen volledige kater meer is, al vindt hij zelf van wel en zal hij nooit toegeven dat zijn werk eigenlijk geen zoden aan de dijk zet. Maar goed, hij is dan weer lekker bezig en het heeft hem een goed gevoel, dus we laten hem zijn gang maar gaan.
De Boez was toen al een tijdje uit zicht, want hij heeft de drang tot sproeien niet en gaat altijd wat eerder over tot het gebruikelijke zooien en klooien in de straat. Wij hebben hem trouwens wel laatst zien "flemen", en dat vonden wij hem minder goed staan, zeg maar. Ach, nog zo'n kind heh?

Geen opmerkingen: