Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 11 maart 2011

Geen familiegevoel meer

De broers Japekoppie (achter) en Charli (voor) kwamen elkaar tegen in de Hoftuin. Van een hartelijke begroeting was echter geen sprake, want wij vermoeden dat zij niet meer (willen) weten dat zij eens bij dezelfde moeder opgroeiden, en elkaar nu nog slechts als buurjongen zien met wie je maar beter de lieve vrede kunt bewaren.Dat ze broers zijn is voor iedereen wel duidelijk, want qua uiterlijk lijken ze veel op elkaar, al heeft Japekop meer wit in zijn vacht en heeft Charl een wat voller figuur, zeg maar. Maar ook qua gedrag zijn er veel overeenkomsten. Beiden zijn serieuze verkenners, lopen met een boogje om andere haarfabrieken heen (conflicten vermijden), gedogen slechts hun huisgenoten, zijn uiterlijk altijd kalm en rustig maar o, zo gevoelig voor stress (zgn. "binnenvetters"). Ja, ook Charli heeft een gevoelige maag, net als onze Japekop!
Op de foto ziet u hoe Charl ruim om Japekop heen laveert terwijl Japekop zijn broer totaal wenst te negeren. Wij weten bijna zeker dat Char even later onze vuilnisbak zal markeren en dat Japekop vervolgens het struikje voor Charl's huis voor zijn rekening zal nemen.

Toen Charli in de Poort was verdwenen, liep Japekoppie een andere kant uit om zogenaamd nog even een stukje tuin te inspecteren, terwijl hij eerder nog van plan was om eveneens naar de Katbladstraat terug te lopen. Maar achter je broer aansjokken kan natuurlijk niet, en al helemaal niet als hij ook nog eens je buurjongen is, heh?
Rare jongens, die twee broers....

1 opmerking:

ina zei

Volgens mij is Charli niet alleen een BINNENvetter.