Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 17 maart 2011

Een goed teken

Wij hadden graag even Vlinder willen interviewen, maar zij had het erg, erg druk. Wij denken dat er iets tussen de struiken (in de Kruidentuin) zat, en dat zij dat heel goed in de gaten moest houden en dus niet uit het oog mocht verliezen. En natuurlijk komt een vraaggesprek dan niet zo uit, heh? Nee. Uiteraard had mevrouw Katblad daar best wel respect voor.Later kwam Vlinder aan de overkant van onze straat voorbij, maar toen had zij nog steeds geen tijd. Ja, want toen moest zij Oscar goed in de gaten houden, al weten wij niet waarom en wilde ze ons dat niet vertellen.

In elk geval konden wij wel constateren dat Vlinder er prima uitziet, en verder zijn wij blij dat zij zo actief was want dat is ten aanzien van elke haarfabriek een erg goed teken, heh Os?
Verder hebben wij daar op dit moment niets meer aan toe te voegen.

1 opmerking:

Annemieke zei

Wat een mooie kleur heeft ze toch! Ik weet dat ik dit al vaker gezegd heb, maar het is toch elke keer weer een mooie verschijning.