Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 8 maart 2011

Les in dakinspectie

Cera heeft vele talenten (dat weet iedereen zo langzamerhand wel) maar er is één ding waar zij niet zo bedreven in is, en dat is het doen van dakinspecties. En omdat ons lief modelletje, verkenner A en reporter ook dát graag goed wil leren doen (daken inspecteren dus), vroeg ze permissie om te oefenen, en dat dan het liefst onder begeleiding van de Boez, die dat vak al heel goed beheerst.
Wel, het zonnetje scheen lekker daar achter ons huis, dus kon het slaapkamerraam wel open en mevrouw Katblad pakte haar camera om één en ander vast te leggen.


Cera begon met een partijtje rollen op het keukendak van de buurvrouw, terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was.
De Boez gaf het al bijna op toen hij bedacht dat hij best Cera's voorbeeld kon volgen. Er was toch geen haast bij die dakinspectie, wel? En er school toch geen kwaad in om even te ontspannen voor een belangrijke opdracht?


En zo kwam het dat er opeens twee lagen te rollen, hoewel het bij de Boez er meer op leek dat hij een soort rekoefeningen lag te doen. Maar goed, ook dat kan zeer ontspannend zijn, bedacht mevrouw Katblad op haar beurt.
Maar het moest natuurlijk niet te lang duren, want het was best wel frisjes daarboven en mevrouw K. had niet de hele middag de tijd! Kom op luie donders, aan het werk!
Omdat Cera de vorige keer niet in staat was geweest op het kleine, schuine dakje te klimmen (zij had haar nagels uit en gleed steeds weg), liet Boez zien hoe het wel moest.
Beginnen bij het paaltje, dat is de beste plek namelijk om erop te stappen. En dan rustig omhoog lopen. Ja, nageltjes gewoon ingetrokken, dat is heel belangrijk.
Zo dus, heh?
Ja, heel kalm en vooral ook voorzichtig, want als je uitglijdt sta je voor gek en lachen ze je allemaal uit. Wie wij daarmee bedoelen? Wel, Simba, Juffrouw Sokkevoet, Columbus, Poekie, Luna, Siep, Kaija, Charli en Ollie, want zij kunnen je allemaal gadeslaan vanuit hun huis of vanaf hun balkon. En als ze één keer hebben gezien dat je een flater slaat, op je bek gaat, maken ze daar wekenlang lol over en vertellen ze aan iedereen dat je een sukkel bent.
En als je zonder uitglijden boven bent, ga je heel kalm en beheerst op je rozijntje zitten en doe je alsof het een makkie was en je de hele tijd alles onder controle had. En al zittende kijk je een beetje arrogant om je heen en neem je een superieure houding aan. Snap je dat, Cera?Snap je, Cera? Cera?
Wel, Cera had helemaal niet opgelet want ze was niet eens in de buurt en had haar eigen route elders uitgezet. Dit natuurlijk tot grote teleurstelling van de Boez, die zich net behoorlijk had uitgesloofd en zich helemaal het mannetje voelde. Om daarna dus tot de ontdekking te komen dat het allemaal voor niks was geweest omdat je niet de aandacht had, is uiteraard een klap op je kop. Wel, u kunt ook duidelijk op de foto zien dat de Boez allesbehalve blij was; wij zagen naast ongenoegen zelfs minachting in zijn blik.


En daarom besloot hij te verdwijnen. Tenminste, Boez sprong aan de andere kant van het dakje af zodat wij hem niet meer konden volgen, dus Cera ook niet. Ja, Boez ging een gevaarlijk gebied in, namelijk daar waar Simba woont en zoals u weet is Simba niet voor de poes. Hij heeft regelmatig bonje met Japekoppie en Luna omdat hij denkt dat het hele dakgebied hem toebehoord. Behoorlijk link dus van de Boez om de richting van het huis van Simba uit te gaan. Maar goed, hij koos daar op dat moment voor en moest zichzelf maar zien te redden. Maar Cera? Waar was die gebleven? Nee, ze lag niet meer te rollebollen want we hadden u al verteld dat ze haar eigen route had uitgestippeld. Maar waar was ze dan wel heen gegaan? U leest het in het volgende bericht!

1 opmerking:

katja zei

Wat heerlijk daar op het dak in het zonnetje !!! Van die felle zon op de foto's word ik helemaal vrolijk.