Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 15 maart 2011

Waar zit dat mokkel?

Misschien dat er ergens in onze buurt een krolse poes woont, maar in elk geval komt Bw (Pincho) de laatste tijd wel erg vaak door de Katbladstraat, met zijn sirene op volle kracht. Wij hoorden van allerlei buren dat zij zelfs 's nachts regelmatig wakker worden van het geloei van de ongeholpen kater (ja, in de Hoftuin weerkaatst dat natuurlijk lekker tussen de huizen heen en weer).
Deze keer liep hij aan de overkant langs en ging eerst naar het huis van Zwarte Gijs. Gijs kwam zowaar voor Bw zijn bankje af en er werd vervolgens druk gesnuffeld. Maar natuurlijk was Gijs geen partij voor Bw, en toen Bw weer snel doorstiefelde, bleef Gijs stokstijf staan met opgetrokken bovenlip en zijn bekkie een beetje open (dat heet dus flemen). Nee, Gijs zag er op deze manier niet al te intelligent uit....

De Boez wilde Bw ook wel even checken maar kreeg onmiddellijk een grauw en een snauw van de "echte" kater. Daaruit kunnen we concluderen dat Bw niets damesachtigs in de Boez kon ontdekken. Wel, wij ook niet, dus daarover zijn we het dan eens.Bw liep de Katbladstraat uit maar keerde daarna langs de andere kant weer terug. En om de paar meter sproeien dus, heh?
Toen hij ter hoogte van de Steeg van Storm was gekomen, kwam de nieuwsgierige Oscar hem tegemoet.
U ziet Os net onder de tafel doorlopen terwijl Bw achter de fietswielen aan komt sjokken.

In de buurt van de fietswielen was het nu Oscar die een snauw kreeg. Bw kwam op mevrouw Katblad af en kende dit keer totaal geen angst voor het mens (meestal loopt hij met een grote bocht om haar heen). Zijn nood moest dus wel erg hoog zijn en zijn verlangen enorm groot. Wat een flinke staart trouwens, heh?
Mevrouw Troy kroop alweer weg onder haar bankje, maar Bw had geen belangstelling voor haar; het was iemand anders die zijn aandacht had getrokken.....Ja, het was Wamy, die al een tijdje op onze buitentafel met veel belangstelling had zitten kijken naar alles wat er om hem heen gebeurde.
Wamy vond Bw een griezel, en dat kun je duidelijk van zijn snuit aflezen.
En toen Bw alsmaar dichterbij kwam, ging Wamy er toch maar vandoor. Nee, Wammes is duidelijk niet geschikt als SvdB (Schrik van de Buurt) maar daar waren wij al achter, toch?
Voor onze voordeur zat Cera, en zij mauwde dusdanig gemeen naar Bw dat hij ervan schrok.
Hij had alleen maar oog voor Wamy gehad en dientengevolge Cera helemaal niet zien zitten totdat zij hem begon uit te schelden.
Precies op dit moment besloot Wamy om weg te wezen, dus toen Bw weer in de richting van de tafel keek, zag hij een leeg bankje.

En dus ging Bw maar weer door, nu naar de Kruidentuin, alsmaar op zoek naar dat ene mokkel om samen mee een nestje kleine rooie wangetjes mee te maken. Cera keek hem na, en je ziet haar denken, tja, wat eigenlijk? Waag het niet om terug te komen? We hoeven jou hier niet?
Hoe dan ook, dit was vast niet het laatste bezoek van Bw aan onze straat. Want (tenzij hij wordt "geholpen"), hij zal op zoeken blijven naar dat mokkel en het voorjaar is nog niet eens begonnen!