Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 15 maart 2012

Weer een mysterie erbij

Wamy was bij ons langsgekomen en had iets op straat geroken wat blijkbaar zeer bijzonder was en de moeite van het onderzoeken waard. Hij was zo ingespannen met het analyseren van de vreemde geur bezig, dat hij niet eens opkeek toen Cera langs liep.
Is dat dan vreemd?
Ja, dat is zeer vreemd omdat Wamy altijd speels reageert als er een andere haarfabriek zo dichtbij komt, en in de meeste (of is het alle?) gevallen nog een pets (of meerdere) uitdeelt ook.
Maar nu niet, dus wat daar te ruiken viel moest wel heel, héél erg de moeite waard zijn.

Het duurde even voordat de Wams klaar was met zijn gesnuffel, maar onze fotograaf bleef hem in de gaten houden en schoot wederom een plaatje van Wams toen hij tot rollen (op diezelfde plek) overging. Ook dit rondwentelen nam weer enige tijd in beslag.
Tenslotte volgde er nog een grondige wasbeurt, en eerlijk gezegd vonden wij dat geen overbodige luxe. Niet dat Wamy er nu zo goor bijloopt, maar zijn poten zouden best wel wat vaker onder de tong mogen. (Dat geldt trouwens voor meer jongens-haarfabrieken.)
Later, toen de Wams weer was opgestapt, hebben wij de straatstenen op die plek nog onderzocht. Nee, niet met de neus maar met de ogen natuurlijk. Wij konden echter niets bijzonders ontdekken, en onze eigen haarfabrieken hebben ook geen speciale aandacht getoond voor dat ene plekje. Weer een mysterie erbij!

Geen opmerkingen: