Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 12 maart 2012

Os faalt bij nieuwe recordpoging Pergola-Zitten

Afgelopen weekend heeft Oscar een poging gedaan het record "Pegola-Zitten" te verbreken, maar is daarin helaas niet geslaagd; na anderhalf uur gaf hij op omdat hij dacht dat de fotograaf een stukje ging lopen en hij liever meeging op reportage. De fotograaf ging echter alleen maar naar de buurtsuper en toen Os daarachter kwam was het al te laat (hij had de Pergola reeds verlaten).
Het record telt nu nog steeds 2 uur en 34 minuten en staat eveneens op naam van Oscar.
De recordhouder bij de dames is Cera met 44 minuten.

Geen opmerkingen: