Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 26 maart 2012

Oude gewoontes slijten niet makkelijk

Wamy heeft afgelopen weekend laten zien dat hij nog steeds erg goed is in het jatten van brokjes. Hij was al enkele keren bij de redactie langs geweest om zijn slag te slaan, later zagen wij hem door het kattenluik van Charli en Ollie naar buiten komen. Hij stond nog heftig te likkebaarden dus hij was daar niet alleen geweest om de bewoners een goedemorgen te wensen.


Toen wij hem nader wilden ondervragen over zijn bezoek aan ons buurhuis, onthield hij zich van commentaar. Zijn blik echter sprak boekdelen.

Later hoorden wij van het mens van Charli en Ollie dat het die dag niet de eerste keer was dat Wamy brokjes was komen stelen; hij was tevoren al eerder in de keuken (met zijn snuit in de voerbakken) betrapt.
Oude gewoontes slijten blijkbaar niet zo makkelijk, heh Wams?

Geen opmerkingen: