Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 23 maart 2012

Vreemde kat veroorzaakt onrust en paniek

Oscar was al vroeg in de ochtend naar buiten gegaan om zijn werk als reporter te doen, zoals gewoonlijk en dus niets bijzonders.
Het was echter wel erg vreemd dat hij na een minuut of tien alweer haastig naar binnen kwam en een hele poos bleef liggen grommen, eerst onder de stoel van mevrouw K. en vervolgens onder de salontafel. Wel, daar een vreemde gebeurtenis altijd onderzocht dient te worden, ging de fotograaf maar eens kijken wat er aan de knikker kon zijn.
Aha! Harremans op bezoek!
Maar van hem kon Oscar toch niet zo van streek zijn geraakt? Ja, Har is natuurlijk nog steeds een lid van de partij Hof is Vol, maar nu was hij buiten het Hof bezig en dan is hij een minder grote held dan op zijn eigen grondgebied. Nee, we konden ons niet voorstellen dat Harry de oorzaak was van de vlucht naar binnen van onze reporter Os.
Toch, voor de zekerheid, kwam Japekop in actie. Hij maakte Har duidelijk dat een partij "Redactietafel is Vol" zo opgericht zou kunnen worden, met Japekop zelf als partijleider. Volgelingen genoeg! En dan zou Harry wel anders piepen, heh?
Wel, Har begreep het en ging op de loop.
U ziet Har aan de overkant van de straat weglopen voor Japekop, wiens kop u nog net kunt zien naast de fietszadels links.

Later hoorden we van het mens van Loes dat er 's ochtends vroeg een vreemde, grijze kat was langsgeweest die de kleine Loes een pak slaag had gegeven. Arme Loes! Nee, de dader heette niet Wamy, niet Monster, maar was echt een wildvreemde...
Het zou dus kunnen dat deze vreemdeling ook Oscar had aangevallen en dat onze reporter daarom de redactie binnen vluchtte. Want zo overstuur zijn van die Harremans? Nee, dat gaat er bij ons niet in.
Vannacht was er trouwens een kattenruzie op straat.
Wij gingen met de voltallige redactie naar het raam om te kijken wat er aan de hand was. Eén van de ruziemakers was Zwarte Gijs, de andere was een onbekende grijze met witte pootjes. Na een poosje gejoel en om elkaar heen draaien gingen ze erbij zitten en bleven elkaar aankijken. Dat duurde vervolgens zo lang dat mevrouw K. weer terug naar bed ging. Onze nieuwsgierige haarfabrieken bleven natuurlijk nog wel even zitten kijken...

1 opmerking:

ina zei

Ik zag Harry vanochtend in Iwans straat uit en vuilniszak eten, de viezerik. Wat hij aan het verorberen was kon ik niet zien, maar Har gaf er ook kopjes aan toen hij het uit de zak had gehaald.