Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 2 maart 2012

Conflict om slijmerig hoopje

Onze Nepeta ziet er niet zo fris en levendig meer uit, maar wij blijven hopen op herstel en nieuwe groene blaadjes.
Ondertussen hebben wij moeten vaststellen dat de interesse (van onze eigen haarfabrieken en van die uit de buurt) voor dit Kattenkruidplantje aanmerkelijk is afgenomen, en daaruit moeten we afleiden dat in elk geval de geur ervan sterk is afgenomen.
Toch hadden wij laatst nog een belangstellende voor het hoopje slijmerige blaadjes.


Jawel, het was Zwarte Gijs die (vermoedelijk op zijn wandeling naar de Kruidentuin) even aan het plantje kwam ruiken, maar door de Boez van tafel werd gemept. (U ziet op de foto Gijs onder de tafel en de Boez op de bank.)
Gijs was enorm in zijn wiek geschoten en was niet van plan voor Boez weg te lopen, dat was duidelijk. Hij was weliswaar van de tafel gevlucht en eronder gedoken, maar dat had hij gedaan omdat hij onverhoeds was aangevallen en dus was geschrokken. Nu hij zag wie zijn aanvaller was, namelijk een ongevaarlijke reporter die meestal op de vlucht gaat voor Z.G. in plaats van andersom, wilde hij het ontstane conflict wel even "uitpraten" voordat hij zijn wandeling zou voortzetten.
Wel, Boez zat hoger en Gijs was dus in het nadeel. Boez zat ook nog eens op (in) eigen gebied, dus dat zat ook al tegen. En toen Z.G. zag dat er een fotograaf langzaam (maar zeker) dichterbij kwam, koos hij ervoor het hartig woordje in te slikken en de ruzie een andere keer voort te zetten. Kortom, Gijs ging ervandoor.

Natuurlijk volgde de Boez hem niet naar de Kruidentuin; Boez kijkt wel linker uit maar bovendien moest de tafel geïnspecteerd worden - dat is nu eenmaal de procedure na bezoek van een brutale passant.
Mevrouw K. heeft overigens verklaard dat het nog te vroeg is voor haar plan B (ze wil eerst dat de zon gaat schijnen en de aarde is opgewarmd), maar ze heeft wel toegegeven dat plan B voornamelijk te maken heeft met een grotere pot en nieuwe aarde. Zit het allemaal wat tegen, dan moet er waarschijnlijk ook een nieuw plantje komen, maar daarvoor is het zéker nog te vroeg, zegt ze.

Geen opmerkingen: