Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 2 maart 2012

Uit betrouwbare bron

Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat de haarfabrieken die aan het Gevaarlijke Water wonen gelukkig tóch onder de deur van de Muizentuin door kunnen kruipen en dus nog steeds de Katbladstraat kunnen bereiken. Een getuige heeft gezien dat Bobo en Sonny zonder moeite deze barriere namen; van Wamy en Gizmo wisten we al dat de ruimte onder de deur voor hen groot genoeg is.
Ook zijn er (volgens onze bron) geen plannen een drempel aan te brengen of op een andere manier het gat op te vullen, maar natuurlijk blijven wij één en ander in de gaten houden.

Geen opmerkingen: