Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 14 maart 2012

Burenruzie!

Mevrouw K. had weliswaar bezoek, maar toen zij uit haar raam zag dat Zoe op het garagedak zat en Loesje haar vanaf beneden (op de container) zat uit te dagen om naar beneden te springen, moest zij helaas haar visite in de steek laten om met de camera dit belangrijke nieuws vast te leggen.
Wel, iedereen die het lef heeft de redactie te bezoeken weet ondertussen dat mevrouw K. zomaar opeens de deur kan uithollen als er op straat iets met haarfabrieken gaande is; het Katblad gaat namelijk vóór alles, en dat moet men maar accepteren.Zoe zat dus op het garagedak (waar zij op kan stappen via een slaapkamerraam van haar huis) en keek naar beneden, naar Loes dus.
En uit haar blik valt af te lezen dat zij er niet over peinsde om naar beneden te komen, doch ze was wel erg nieuwsgierig naar die kleine Rooie meid die haar daar beneden een partijtje zat uit te jouwen.


Dacht Loes nu echt dat Zoe de sprong zou wagen als zij haar maar lang genoeg uitdaagde? Of ging het hier om een doodgewone burenruzie en bleef het dus bij schelden?
Wel, Zoe wist natuurlijk drommels goed dat zij daarboven veilig zat, en maakte zich nergens druk om. En toen mevrouw K. haar aandacht trok om zo een mooie foto te kunnen maken van haar koppie tegen de blauwe lucht, werkte ze goed mee.

Zoe woont trouwens in het huis waar Cera vroeger heeft gewoond, en Cera wist altijd heel lenig en elegent van het dak op de container te springen. Wij hebben haar dat echter al een poos niet meer zien doen en dat heeft vast te maken met de extra kilo's die zij met gemak heeft verzameld en niet meer kwijt lijkt te kunnen raken. Maar zou Zoe ook ooit nog eens die sprong durven wagen? Wij denken eigenlijk van niet want ook Zoe is niet één van de slankste en de sprong is erg diep..... Maar, je weet natuurlijk maar nooit. En daarom: mochten wij het idee hebben dat Zoe plannen heeft in die richting, bezoek of geen bezoek, mevrouw K. zal er dan natuurlijk bij zijn om haar sprong vast te leggen. Dat is dan afgesproken!

1 opmerking:

katja zei

Wat een prachtig gezicht, Zoe zo tegen die blauwe lucht!