Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 25 maart 2012

Eerste les Super-Verkennen!

Oscar heeft onlangs zijn eerste les "Super-Verkennen" gevolgd, en begon met een fietstas-controle. Jawel, dat vak had hij ook al bij de opleiding Verkenner A gehad, maar voor de Super-opleiding moeten alle vakken opnieuw, maar dan op hoger niveau uiteraard. Wat dat inhoudt? Wel, de tijd voor zo'n controle is minder lang, de geuren moeten nog zorgvuldiger geanalyseerd worden en de eigen markering moet eveneens aan hogere eisen voldoen. Ga er maar eens aanstaan!
Maar Oscar was al gelijk erg serieus bezig en op de goede weg. De cursusleidster was tenminste erg tevreden over zijn prestatie, al zijn er nog wel een paar kleine puntjes voor verbetering vatbaar, verklaarde ze later. We hebben trouwens het geluk gehad dat de cursusleidster bereid was om de lessen toch door te laten gaan voor slechts één deelnemer. En dat is te danken aan Oscar zelf; zijn enthousiasme en geweldige inzet heeft haar namelijk daartoe doen besluiten.

Cera liep overigens wel met ons mee, maar had ons al eerder laten weten dat zijzelf afziet van deelname aan deze cursus. Ze is namelijk bang dat ze Oscar maar zou afleiden tijdens de lessen, vindt dat hij meer kans van slagen heeft dan zij en gunt hem daarom alle ruimte die hij daarvoor nodig heeft. Bovendien heeft zij het al zo druk met andere zaken, dat zij bang is dat haar modellenwerk erbij in zou schieten, en dat doet zij nu eenmaal liever dan nóg een opleiding volgen.
Allemaal goede redenen, vond mevrouw K., dus we nemen Cera echt niets kwalijk.
Natuurlijk gaat zij wel regelmatig mee als Os zijn lessen krijgt, maar dat doet zij voor de verslaggeving van die lessen en ter aanmoediging. Ze probeert daarbij wel zoveel mogelijk langs de kant te blijven, en u kunt op bijgaande foto zien dat zij dat ook deed: terwijl Os met zijn fietstas-controle bezig was lag zij op enige afstand te wachten tot hij daarmee klaar was.

Ook hield zij zich keurig afzijdig tijdens de struikjes-controle van Oscar, een vak dat ook zeer belangrijk is en een hoge concentratie vereist.


De inspectie van vreemde voertuigen liet Oscar deze eerste les nog maar even liggen. Dit is trouwens een nieuw vak en dus is het mogelijk dat Os niet in de gaten had dat hier een vreemd voertuig stond. De cursusleidster zei er deze keer echter nog niets over en dus nemen wij aan dat zij er later nog op terug zal komen, en daarmee bedoelen wij: bij een volgende les.


Natuurlijk liet Oscar zich niet afleiden door het voor het raam zittende meisje Anijs, hoewel zij daar wel erg haar best voor deed!
(Wat een dotje toch, heh?)


Wel, we konden merken dat Oscar de laatste dagen een paar keer erg goede tips van Japekoppie heeft gekregen betreffende het "blijven opletten" en "voorzichtig zijn". Tijdens de wat langere loopstukken keerde Os zich namelijk regelmatig om om te zien of hij niet gevolgd werd. De cursusleidster was dan ook heel tevreden over dit onderdeel en vertelde dat, als Os zo doorgaat, hij daar bij zijn examen zeker een goed cijfer voor zou krijgen. Maar zover is het nog lang niet...
"Kade-controles" zijn nog steeds een zwak punt van Oscar. Cera deed hem voor hoe het moest (dit natuurlijk op verzoek van de cursusleidster), maar Os sloeg ook dit onderdeel liever nog even over. Ja, er is dus nog een hoop werk aan de winkel!Wat Oscar wel weer erg goed deed was het tonen van geduld terwijl Cera nog bij de kade bezig was.
Hij was gaan zitten maar bleef goed opletten en om zich heen kijken; ook dit heeft hij vast en zeker geleerd van Japekop want voorheen ging Os wel eens de mist in bij dit uiterst belangrijke onderdeel.Aan het eind van deze eerste les ging Oscar nog bijna de mist in. Hij ontdekte namelijk een hoopje zand, wilde daarin rondwentelen maar kon zich nog net beheersen.
Om even uw geheugen op te frissen, Os zakte destijds bijna voor zijn examen "Verkenner A" omdat hij zich toen niet kon beheersen en zijn Verkennersronde onderbrak door op de straat te gaan liggen rollen. Jawel, de grootste fout die je als Verkenner kan maken, want tijdens dat rollen kun je niet meer goed opletten en komt dus je veiligheid in het geding. Gelukkig heeft Japekop toen de examencommissie erop gewezen dat Os vlak voor zijn examen nog een vlooienpipet in zijn nek had gekregen en zich daardoor niet had kunnen bedwingen. Mevrouw K. kreeg toen een reprimande en heeft beloofd nooit meer een dergelijke fout te maken, maar het blijft moeilijk om het toedienen van een pipet af te stemmen op de lessen omdat de cursusleidster altijd onverwachts langskomt om de lessen te geven of een examen af te nemen. Dit heeft te maken met het voorkomen van de mogelijkheid dat een kandidaat alvast een rondje loopt om het parcours te verkennen en zodoende over voorkennis beschikt.
Maar deze eerste les is verder goed verlopen en de cursusleidster heeft vertrouwen in haar kandidaat. En dat is erg belangrijk en geeft ons moed.

1 opmerking:

ina zei

Os, zet-em-op, jongen!