Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 9 maart 2012

Straks weer buiten spelen?

Het is duidelijk dat Monster (want hem ziet u op de foto) regelmatig zijn neus en vacht afveegt aan het raam waarvoor zijn mandje staat, want we kunnen er bijna niet doorheen kijken en vragen ons af of hijzelf nog wel wat ziet.
Nee, met dit soort foto's schieten we inderdaad niet op, en daarom hopen we dat Monster straks bij mooi weer van zijn mens weer buiten mag spelen, en dan natuurlijk niet alleen op het dak....

Geen opmerkingen: