Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 24 maart 2012

Japekop nu tóch coach van Os

Wij weten nu wel bijna zeker dat Japekoppie zich, ondanks zijn eerdere verklaringen, toch bemoeit met de training van Oscar voor de opleiding "Super-Verkenner". Want toen Os naar de Hoftuin was gegaan kwam J'kop hem achterna om hem te coachen.
En Oscar deed wat wij hem nog niet vaak hebben zien doen: voorzichtig door de Poort lopen en aan het einde daarvan goed om beide hoeken kijken of er geen gevaar is in de vorm van bijvoorbeeld agressieve leden van Hof is Vol. Veiligheid en Goed Opletten is namelijk één van de belangrijkste hoofdvakken van de nieuwe opleiding.
De kust was overigens vrij.
Bij het muurtje in de tuin gaf Japekop nog wat aanwijzingen met betrekking tot "je laag houden" en meer dingen die met voorzichtigheid te maken hebben.
Wel, de lessen van Japekop zijn erg welkom want de cursus Super-Verkennen (voor stadskatten) is reeds begonnen en de eerste les is dus al geweest.
Daarvan later een kort verslag.

1 opmerking:

Annemieke zei

Goed zo Japekop! En natuurlijk goed van Oscar dat hij inziet dat hij heel veel kan leren van Japekop.