Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 8 augustus 2012

Zeer belangrijke ontdekking

Onze Boez heeft voor het eerst in zijn leven belangstelling getoond voor "watermanagement". Eigenlijk bij toeval, want we waren op zoek naar andersoortig nieuws tijdens een rondje door de Parallelstraat.

Wel, natuurlijk was mevrouw K. blij dat het ventje eindelijk eens wat initiatief toonde, en ze maakte gelijk een foto van de Boez die in een pruttelende put staat te koekeloeren.
Waardoor de belangstelling van de Boez werd gewekt? Wel, wij hoorden al van verre een soort geblub van vallend water in een akoestische omgeving. Beter kunnen wij het geluid niet omschrijven maar we zijn ervan overtuigd dat u precies weet wat wij bedoelen. Hoort u het ook? Inderdaad, wateractiviteit in het riool. Mevrouw K. kon vervolgens vaststellen dat er slechts op 10, misschien hooguit 15 centimeter onder het putdeksel een rioolpijp liep waaruit in snel tempo water drupte (ploink, ploink) naar een veel lager gelegen deel, vermoedelijk het grote stadsriool. Wel, deze belangrijke ontdekking moest natuurlijk opgetekend worden, heh? Met dank aan de Boez dus. Wij hopen overigens dat het hier slechts regenwater betrof, maar in een oude stadsbuurt weet je natuurlijk maar nooit. Immers, toen het huis van mevrouw K. pas was herbouwd zat er niet eens een toilet in! En dan hebben we het over nog niet eens zo lang geleden, namelijk het jaar 1900...

3 opmerkingen:

Karel zei

Er is recent een floristische trend waarneembaar van niet alledaagse varensoorten die zich in het stadse milieu juist in rioolputten nestelen.
Zou het haarwaterfabrieksreportermanagementhier in het belang van de wetenschap een kattenoogje in het zeil willen houden ?

de redactie zei

Tuurlijk meneer Karel, maar moeten wij daarvoor de put in? Kunt u iets meer vertellen over de hoed en de rand (of in dit geval over het deksel en de pijp)?

Meneer Karel zei

@redactie:
Neen, ik praat u geenszins de put in.
Het is voor u slechts een kwestie van in de put loeren en zien of er daar zeldzame varens aan't steen wonen zeg maar.