Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 12 augustus 2012

Niet altijd koek en ei

Nee, dit is niet lief spelen, was het maar zo. Dit zijn Cera (op haar rug) en Oscar (stevig uithalend) die mot met elkaar hebben.
Het was Oscar die zomaar op Cera afliep en haar aanviel. Hij was opeens boos op haar geworden maar waarom weten wij niet. Of misschien toch wel?

Cera had naast ons op de bank van de buitentafel gezeten en wij hadden haar enige tijd zitten aaien. Toen zij weer naar genoegen haar portie genegenheid had gehad, stak zij de straat over en zette zich aan de overkant neder om haar poten te wassen. En toen liep Oscar naar haar toe en viel haar aan. Hij gaf een paar stevige klappen. Wij vermoeden nu dat Oscar een aanval had van jaloersheid, hoewel hij qua aandacht en knuffels heus niet tekort komt. En omdat Cera toch al zo vaak gepest wordt door andere haarfabrieken, waren wij niet blij met deze actie van de Os.

Wij riepen daarom Os direct tot de orde, vroegen hem wat hem bezielde en bevalen hem om Cera met rust te laten. Os volgde ons bevel op maar bleef nog wel even een poosje boos naar Cera zitten kijken. Zij keek verontwaardigd terug.

Nee, het is niet altijd koek en ei tussen onze haarfabrieken, dat kunt u hier met eigen ogen zien en lezen.


Geen opmerkingen: