Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 15 augustus 2012

Weggejaagd wegens brutaal gedrag

Oscar markeert boom uit voorzorg
Het is niet vaak dat wij Monster in de Katbladstraat zien rondscharrelen, maar dat komt omdat hij vooral 's avonds laat, 's nachts en 's ochtends vroeg op pad is. Wij vermoeden dat hij het overdag te druk op straat vindt en dan dus liever thuis ligt te slapen, maar zeker weten doen we dat niet.
In elk geval waren wijzelf ook vroeg op pad toen we Monster bij het Zooiplein zagen zooien en klooien. Hij onderbrak zijn bezigheden direct toen hij Oscar in het oog had gekregen.Monster ziet Cera en twijfelt
En toen Cera vervolgens ook nog in zijn blikveld verscheen, wist hij even niet meer wat te doen.

Cera wantrouwt Monster
Cera bleef voor de veiligheid maar even achter het hek staan, want met Monster weet je het maar nooit en ons model wantrouwt elke andere haarfabriek bij voorbaat, behalve natuurlijk haar twee beste vrienden (Os en Boez).


Monster kijkt van één naar ander
Monster koos na een poosje van wikken en wegen, kijkend van de één naar de ander en weer terug, toch maar voor Oscar. Het ging hem daarbij vooral om aandacht te trekken en contact te maken, maar net als Wamy (vroeger, toen hij nog half-zwerver was) is Monster daar niet zo handig in. Nee, want bovenop een andere haarfabriek duiken wordt meestal niet zo op prijs gesteld door die ander, en vooral niet als die Oscar heet.

Oscar jaagt Monster de Steeg in
En zo kwam het dat Monster door Oscar de straat werd uitgejaagd, de Steeg van Storm in.
Daar aangekomen kon de fotograaf Monster nergens meer ontdekken. We hebben hem daarna ook niet meer gezien.

Geen opmerkingen: