Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 21 augustus 2012

Balkondienst

Harremans (Harry) had gisteren blijkbaar balkondienst, want hij zat daar op wacht en verliet zijn post zelfs niet toen wij met reporter Oscar naar nieuws kwamen zoeken, en ook niet toen we na een half uurtje de tuin weer uitliepen.
Het kan natuurlijk zijn dat hij het balkon wel heeft verlaten toen wij uit zicht waren, maar dat hebben we verder niet onderzocht.

Geen opmerkingen: