Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 3 augustus 2012

Toneel of Cabaret?

Wamy komt zeer regelmatig bij de redactie langs; wij hebben zelfs het vermoeden dat hij vaak, na zijn ontbijt, als eerste doel heeft een kijkje te gaan nemen bij het LKB.
En terwijl hij zijn buikje dus pas nog volgegeten had, doet hij dan evengoed pogingen om onze keuken te controleren op nog wat restantjes Gourmet of brokjes. Nu heeft mevrouw K. helaas de nare gewoonte om direct na haar ontbijt achter de laptop of met haar neus in de krant te duiken, en zodoende heeft zij vanachter haar tafel prima zicht op het stukje straat voor de redactie en kan zij dus Wamy prima zien aankomen of rondscharrelen. En daar Wamy op zijn beurt haar kan zien zitten achter de tafel, doet hij net alsof hij voor de gezelligheid kwam, of helemaal bij toeval zomaar bij de voordeur van de redactie verzeild is geraakt.

Op deze foto's kunt u zien hoe Wamy (ook bij toeval en zomaar) bovenop het paaltje (bij het Poezenloket) terecht is gekomen. En ondanks het geroep van zijn naam en getik tegen het raam, blijft hij strak voor zich uit kijken en doet hij alsof hij geheel en al in beslag genomen wordt door iets wat verderop gebeurt, om vooral maar duidelijk te maken dat hij niet geïnteresseerd is in wat zich op de redactie afspeelt, of eigenlijk in wat daar binnen eventueel nog te halen valt.
Wamy is volgens ons "de Komiek" van de Katbladbuurt en zou eigenlijk bij het toneel moeten gaan. Of het cabaret ja, misschien past hij daar nog wel beter bij! En wellicht zien we hem dan nog wel eens op tv verschijnen, heh? Ja, wie weet...

3 opmerkingen:

Wad Woord & Wol zei

Of als living statue?

Louise zei

Wamy staat gewoon op zijn voetstuk.

Annemieke zei

Hij staat daar inderdaad mooi op dat paaltje!