Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 23 augustus 2012

Fotograaf maakt fout; Os werd uitgezet

Onze Topreporter Oscar stond natuurlijk direct klaar toen onze fotograaf de Hoftuin wilde gaan bezoeken. Jawel, want Os' werk is zijn allergrootste hobby en voor die hobby onderbreekt hij graag al het andere waarmee hij net even bezig was, zelfs het Pergola-Zitten.

Terwijl Os bezig was de tuin te verkennen ontwaarde de fotograaf nog een haarfabriek. Deze had zich echter zeer verdekt opgesteld en hield de Os heel goed in de gaten.
Kijkt u met ons mee?


Wij hebben een kring rond de kop van de glurende haarfabriek aangebracht want anders had u hem vast niet gezien.
Nu hopelijk wel?
Gelukkig maakte de fotograaf nog een iets duidelijkere foto, en die plaatsen wij hieronder.

Veel mensen zullen deze haarfabriek herkennen omdat wij al vaker over hem schreven, maar voor wie het niet zo goed kan zien: dit is Harry (aka Harremans), partijlid van Hof is Vol, broer van Panda (de Tuinman) en bewoner van het Hof.
Laatst had hij ons nog vanaf het balkon zitten bespieden, nu zat hij daar tussen die struiken en hij leek niet van plan tevoorschijn te komen. Dat is uiteraard een vreemde zaak want Har wordt geacht vreemdelingen uit te zetten en Os is goedbeschouwd een illegaal, al is hij van de haarfabriekenpers.


Wel, omdat Harry dus bleef zitten waar hij zat en zodoende geen gevaar vormde voor onze Topreporter, liepen wij naar wat verderop, voornamelijk om te kijken of wij ergens nog een glimp konden opvangen van Igor of Iwan, want hen hadden we al een tijdje niet meer ontmoet.
Op weg naar het balkon zagen we Myo aankomen. Hij kwam niet door zijn luikje maar vanaf het pad langs de huizen, dus vermoeden we dat hij ergens in de buurt bij Harry had gezeten. Het zou zelfs kunnen dat deze twee een plan hadden bedacht om samen Os de tuin uit te zetten, want Myo is immers nog steeds de partijleider van Hof is Vol en (na een kleine dip) weer helemaal aanwezig en strijdbaarder dan ooit.


Oscar heeft dit kort geleden nog aan levende lijve ervaren en hield dus direct halt toen hij Myo in het oog kreeg.

Toen de fotograaf zag dat Os alles onder controle had en op zijn hoede was, ging de camera weer richting Myo.

Myo zag er heel rustig en kalm uit. Hij was gaan zitten, keek naar Oscar maar leek niet van plan om "de illegaal" aan te vallen. En omdat de fotograaf vond dat er dus geen direct gevaar dreigde voor onze Topreporter, werd de tuininspectie gewoon voortgezet. Was dit verstandig? Dat zouden we spoedig gaan merken...Daar wij Iwan noch Igor zagen (ook niet op de daken), liep de fotograaf terug naar de oostkant van de tuin, daar waar de Kiwi staat en vele vruchten draagt. Hoe ver waren die Kiwi's nu qua groei zeg maar? Wel, u ziet dat ze al aardig groot zijn. Met een beetje geluk en dus een behoorlijke dosis zon zou het best kunnen dat deze vruchten reeds volgende maand gegeten kunnen worden.
Veel langer kon de fotograaf echter  niet stilstaan bij de Kiwi, want achter ons hoorden wij opeens een flink kabaal.
Jawel, o jee dus.

De fotograaf kwam snel achter de bossages vandaan maar was te laat. Myo zat middenop het pad met wild zwiepende staart, en zijn rugspieren maakten kleine schokbewegingen van opwinding en/of boosheid. Harry was nergens meer te bekennen, maar Oscar dus ook niet. En dat laatste was natuurlijk geen fijne constatering.
Hadden de twee haarfabrieken van Hof is Vol samen onze Topreporter de tuin uit geramd of was het misschien toch een éénmansactie geweest van Myo? Maar waar was Har dan gebleven? Wij zullen er nooit achter komen want er waren verder geen getuigen.

En met dit slechte bericht moest de fotograaf dus terug naar de redactie, naar mevrouw Katblad. Zij wist echter de fotograaf te sussen en verklaarde dat iedereen een dergelijke beoordelingsfout kan maken, dat haarfabrieken nu eenmaal vaak erg onberekenbaar kunnen zijn en dat de partijleider van Hof is Vol al helemaal een moeilijk geval is (een ingewikkeld karakter heeft). Zij bleef ook herhalen dat een fotograaf niet ook nog eens een kattengedragsdeskundige kan zijn want dat zijn twee heel verschillende beroepen. Bovendien is het fijn dat we nu weten dat de Kiwi's zo lekker groeien, toch?
Wel, de fotograaf kalmeerde uiteindelijk en onder het genot van een kopje Nespresso werd er nog even gezellig doorgebabbeld over de rare streken en het onverwachte gedrag van haarfabrieken, totdat de Hoofdredacteur belde en hoorde over de vergissing van de fotograaf. Om kort te gaan: hij werd behoorlijk boos en wil op korte termijn een gesprek met de fotograaf over diens functioneren, maar kon nog niet zeggen wanneer dat onderhoud dan wel moet plaatsvinden.

Oscar bleek trouwens helemaal in orde. Hij had vreselijk de pest in omdat hij was "uitgezet", maar was verder niet gewond en met de schrik vrijgekomen. Op de foto ziet u hem onder een wielhuis liggen; hij moest eerst even bijkomen voordat hij aan zijn volgende klus kon beginnen.

Geen opmerkingen: