Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 7 augustus 2012

Openingstijden en schuifjes

Wamy heeft laatst vergeefs geprobeerd het huis van Charli binnen te dringen. Hoewel de Wams erg slim is, heeft hij blijkbaar de openingstijden van dit luikje nog niet een op rijtje.
Hij lijdt bovendien aan zelfoverschatting want was er heilig van overtuigd dat hij het luik wel open zou krijgen.Nu hoorden wij pas van zijn mens dat Wamy ondertussen wel het kattenluik thuis weet te openen, ook al staan de schuifjes op de "dicht-stand". Hij klooit net zo lang totdat hij de schuifjes van hun plek heeft geduwd en stapt dan vervolgens de regen en/of de donkere nacht in.
Wij hebben mens MaGiz geadviseerd hetzelfde te doen als wij hebben gedaan: een oude kredietkaart of pasje van gelijke dikte aan stukjes knippen, en die onder de schuifjes eh.... schuiven zodat de schuifjes (dus) niet meer zo makkelijk zijn te eh.... verschuiven!

Wamy moest trouwens tenslotte zijn inbraakpoging bij Charli opgeven, maar uiteraard vonden wij hem een poosje later in onze keuken, doch daar kijken we dus niet meer van op.

1 opmerking:

ina zei

Het geldt nog steeds: de gelegenheid maakt de dief.