Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 31 januari 2012

Zelfs in de vrieskou nóg op zoek....

Helaas hebben wij nog geen meldingen ontvangen van mensen die Pincho (Bollewangen) ergens hebben gesignaleerd, maar het geluid van zijn sirene wordt in onze buurt in elk geval deskundig vervangen door het gekerm van Witte Wangen, die dagelijks enkele keren onze redactie aandoet.
Merkwaardig zijn de reacties van onze haarfabrieken op deze kater; Japekoppie maakt doorgaans een studie van de kk (kermende kater, krolse kater, u mag kiezen), Oscar toont ook veel interesse in hem en de Boez neemt de benen als hij WW ziet of hoort.
Cera houdt bescheiden afstand maar loert stiekem naar de kk, mevrouw Troy bekijkt hem spottend maar dat kan (in geval van te dicht naderen) naadloos overgaan in pure afschuw. Op bijgaande foto ziet u trouwens hoe WW op zijn dooie gemakkie onbeschaamd zijn toilet zit te maken onder onze buitentafel.

WW komt niet alleen overdag langs maar helaas ook 's nachts. Wij horen hem dan beurtelings luid kermen onder ons slaapkamerraam en voor onze voordeur. Ja, zelfs in de vrieskou van de laatste dagen!
Is hij aan de vroege kant dan moet mevrouw K. het zonder haar kruikje stellen; de Boez verdwijnt dan namelijk onder het logeerbed in plaats van onder het dekbed, en dat vindt zij (mevrouw K. dus) erg teleurstellend (om begrijpelijke redenen). Zij zal nu op zoek moeten gaan naar de kersenpittenzak, tenzij natuurlijk WW inziet dat hij beter 's nachts thuis kan blijven omdat er toch geen gewillige niet-geopereerde kattendames in onze buurt zijn te vinden. Hij zou natuurlijk ook in een andere buurt kunnen gaan zoeken, als hij dan zo nodig zijn genen moet doorgeven....

Geen opmerkingen: