Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 9 januari 2012

Niet zo'n lieve blik...

Nee, het is niet zo goed te zien welke haarfabrieken daar achter onze buitentafel aan het zooien en klooien zijn, maar we kunnen u vertellen dat het Oscar (zittend op straat) en Lima (lopend op het bankje) zijn. Zij zijn nog steeds erg op elkaar gesteld en spelen graag samen als ze toevallig op hetzelfde tijdstip buiten zijn. Zoals nu dus.
Mevrouw K. vindt het schattig om te zien dat deze twee ex-huisgenoten nog steeds zo close zijn, maar er is ook iemand die dat minder leuk vindt.Inderdaad, onze Boezelmans.
Boez is een jaloers ventje en zit vreselijk te balen (achter het glas), want Oscar is zijn maatje en daar mag niemand tussenkomen.
Als u naar zijn spiegelbeeld (in het glas) kijkt, ziet u hoe hij de zooiende Os en Lima in de gaten houdt, met grote ogen en daarin een niet zo lieve blik....

Geen opmerkingen: