Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 29 januari 2012

Geen naambordje nodig!

Iedere bezoeker van het Hof heeft al heel snel in de gaten waar Panda en Harremans wonen, want zij verwachten dat elke voorbijganger wel even bereid is de deur voor hen open te doen. De twee broers zijn weliswaar graag buiten, maar net als alle andere katten hebben zij regelmatig behoefte aan een hapje, en worden vaak teleurgesteld als blijkt dat een bezoeker niet beschikt over een sleutel van hun huis. Een kattenluik hebben deze twee haarfabrieken helaas niet.Als de broertjes binnen vertoeven is het trouwens ook niet moeilijk hun huis te herkennen.

Juist ja.
Wij denken dat dit het werk is van Harremans (Harry dus), want vooral hem zien wij vaak zijn nagels manicuren. In elk geval heeft Har op deze manier geen naambordje meer nodig.

Geen opmerkingen: