Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 1 januari 2012

Een prijs voor het leukste/mooiste/beste verhaal!

Zoals al eerder aangekondigd gaan onze lezers uit de ingezonden verhaaltjes (zie in ons blog BIJLAGEN) de beste of leukste kiezen! Lees ze nog maar even na, elk verhaal is zeer de moeite waard! U kunt stemmen in onze linkerkolom. Elke lezer mag maar 1 keer stemmen (stem zo nodig herzien kan wel) en u heeft daar een weekje de tijd voor!
Stemmen ronselen via allerlei sites, daar doen we natuurlijk niet aan, heh? Nee, want we willen graag een eerlijke "strijd".....
Alle inzenders: veel succes!

Geen opmerkingen: