Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 16 januari 2012

Dappere meid!

Tot grote afschuw van onze haarfabrieken (en ook mevrouw K.) wordt er vaak bij mooi weer in het weekend in de Katbladstraat geklust. Zo ook gisteren dus: het mens van Loes heeft een nieuwe (oude) voordeur die geschuurd moest worden met behulp van een elektrisch (dus gierend - u kent dat geluid vast wel) apparaat.
Onze haarfabrieken namen toen de herrie begon direct afstand, maar Loes niet. Nee, zij bleef op twee meter afstand toekijken hoe haar mens de nieuwe (oude) deur bewerkte. Nee, Loes is niet voor de poes en een dappere meid!
Maar dat hadden wij u al eens eerder verteld, toch?

Geen opmerkingen: