Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 13 januari 2012

WW op bezoek bij Sokkevoet.

Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Witte Wangen op bezoek is geweest bij juffrouw Sokkevoet. Hij was zeer gecharmeerd van haar, en dat was wederzijds. Gelukkig is de juffrouw geholpen en kan zij dus niet voor nakomelingen van WW zorgen. Van haar mens accepteerde WW wat kattensnoepjes, en verder heeft hij hier en daar rond het huis wat markeringen aangebracht (maar dat doet hij hier bij de redactie ook dus dat zegt verder niks).
Wij hebben nog niet kunnen constateren of WW nog intact is (u-weet-wel wat wij daarmee bedoelen), en vragen een ieder die hem tegenkomt zo mogelijk een blik te werpen onder zijn staart, om ons vervolgens te berichten of onze vermoedens juist zijn.
WW heeft ook vannacht weer rond de redactie lopen kermen, maar daar raken we al aardig aan gewend. Hij bereikt het volume van de sirene van BW in elk geval nog niet, gelukkig.
Tot zover dit belangrijke en interessante nieuws.

Geen opmerkingen: