Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 30 januari 2012

Uitgaande post: Aan De Poezenkrant

Geachte Heer Piet Schreuders,
Hierbij een berichtje van Het Leidsch Katblad.
Foto 1 (kat wit met rood) Oscar

Foto 2 Cera


Januari 2012
In de categorie “geholpen katers” heeft Oscar een nieuw record “Pergola-Zitten voor Stadskatten” gevestigd, nl. 2 uur en 34 minuten aaneengesloten. Het oude record stond ook op zijn naam en bedroeg 2 uur en 7 minuten.
In de categorie “geholpen poezen” vestigde Cera een record van 44 minuten voor dezelfde (in-)activiteit; haar oude record stond op 41 minuten.
Gezien het naderende koudefront zullen er voorlopig wel geen nieuwe recordpogingen worden gedaan en met het registreren van de recordpogingen “Radiator-Zitten” hebben we helaas wegens tijdgebrek moeten stoppen.
Verder delen wij u mede dat wij vinden dat er maar weer eens een nieuwe Poezenkrant moet verschijnen – we worden zo langzamerhand een beetje chagrijnig van het uitblijven ervan. (U leeft toch nog wel, meneer Piet? Zo ja, wilt u dan onmiddellijk aan de slag gaan? Of moeten wij alweer dreigen met overname? Tjongejonge....)
Hoogachtend,
Mevrouw Katblad

Geen opmerkingen: