Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 16 januari 2012

Wat is er met Harremans?

Na zijn ontmoeting met Loesje (onder het grote wielhuis, zie een vorig bericht) heeft Harry (Harremans) zich enige tijd schuilgehouden onder de buitentafel van de redactie. Hij zat er zeer sneu bij, vonden wij.
Had hij Loes een aanzoek gedaan en heeft zij hem vervolgens misschien afgewezen?
Is het helemaal niet tot een aanzoek gekomen omdat Loes van dichtbij tegenviel? Heeft zij wellicht onwelvoeglijke taal gebezigd en daarmee Harry beledigd?
Of heeft Loes "Ja" gezegd en weet Har even niet meer hoe verder? Durft hij niet naar huis terug om het zijn broer te vertellen, dan?
Onze eigen haarfabrieken hebben ons laten weten dat zij zich niet wensen bezig te houden met eventuele liefdesrelaties van buurkatten omdat zij belangrijkere dingen te doen hebben, dus van hen werden wij ook niet wijzer en daar moeten we het helaas mee doen....

1 opmerking:

ina zei

Har, kop op, jongen! Het wordt zo weer lente en dan komt alles vast weer goed.