Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 26 januari 2012

Nou vooruit, een uurtje dan....

Het was de bedoeling dat Bohr even een frisse neus ging halen, maar op bijgaande foto kunt u zien dat zij nu niet bepaald stond te trappelen om naar buiten te gaan. Hoe dat komt?
Wel, Bohr woont in het Hof waar ook de jongens van "Hof is Vol" hun hoofdkwartier hebben zeg maar, en deze jongens willen haar nog wel eens pesten. Bohr is niet tegen het tuig opgewassen en wil er eerst graag zeker van zijn dat er geen pestkoppen in de tuin zijn. Wij hadden de deur opengezet zodat zij met eigen ogen kon zien dat het buiten veilig was...Maar eerst moest het gemeenschappelijke halletje door haar worden geïnspecteerd. Ja, tot haar grote afschuw moet zij namelijk de entree van de huizen delen met Panda en Harremans, en zodoende komt het daar wel eens tot ongewenste ontmoetingen! Maar de weg was er nu vrij.
Mevrouw K. wachtte geduldig tot Bohr klaar was met haar inspectie; zij snapt heel goed dat veiligheid voor alles gaat.
Toen zij zover was stapte Bohr de tuin in, maar ook daar bleef zij op haar hoede want de jongens van Hof is Vol zijn niet mis en kunnen zich overal verstopt hebben.
Wel, toen Bohr erachter was dat er echt geen pestkoppen in de tuin rondliepen, begon zij aan een klein wandelingetje. Wij moesten haar natuurlijk beloven om haar binnen afzienbare tijd weer binnen te laten, want het halen van een frisse neus moet je niet overdrijven, vooral niet  in zo'n jungle als de Hoftuin, heh? Een uurtje? Nou, vooruit dan maar. Tenzij het ging regenen want dan werden we eerder terug verwacht....

Toen we naar de redactie liepen zagen we dat onze jongste reporters in de Katbladstraat aan het stoeien waren, dus van hen zou Bohr in ieder geval geen last hebben. Dat was een hele geruststelling....

Toen we tenslotte na een uurtje terug kwamen, zat Bohr al voor haar huis (op het bankje) te wachten. Tja, een uur kan in sommige gevallen best lang duren, heh? Maar na een paar snoepjes was al het leed weer geleden, gelukkig!

Geen opmerkingen: