Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 2 januari 2012

We schieten lekker op......

We schieten al aardig op met het doorspitten van ons foto-archief en het vullen van ons foto-album (blog Haarfabrieken!) - zie linkerkolom....
Ja, we hebben reeds onze leukste foto's van februari tot en met juli 2010 geplaatst; er is dus nog heel wat werk aan de winkel en voorlopig zijn we nog niet klaar.
We hoorden van iemand dat het niet helemaal duidelijk is hoe ons foto-album werkt.... Wel, ten eerste plaatsen wij soms meer foto's dan de pagina's kunnen bevatten, dus als u onderaan de eerste pagina bent gekomen, gewoon doorklikken naar "oudere berichten", dan mist u niets. Ten tweede kunt u door het aanklikken van de naam van een bepaalde haarfabriek (rechterkolom, labels) de foto's per kat bekijken. Daarnaast houden wij natuurlijk (in een schriftje....) bij welke foto's in het album komen. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u graag een afdruk wilt hebben, dan graag niet via "reacties" van het album-blog uw verzoek melden, maar via een gewone mail aan mevrouw Katblad! (annemkemp@zonnet.nl)
Vandaag hebben wij weer een serie nieuwe (oude) foto's geplaatst. Veel van deze foto's zult u nog nooit eerder hebben gezien omdat ze niet in een verhaal pasten. Maar zoals u ziet: we bewaren alles!
Veel plezier met het bekijken van ons album!

Geen opmerkingen: