Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 7 oktober 2012

Verstoorde zondagsrust

Charli:
Mevrouw Katblad, u moet één ding goed begrijpen. Ik ben net al een tafel opgeschoven omdat ik last van die twee had, erg gesteld ben op een beetje rust in mijn weekend en derhalve geen zin heb in gedonder, kabaal of zinloos geweld.
Ik weet dat u het niet expres doet, maar u weet op uw beurt best dat uw jongste reporters altijd achter u aanhobbelen en dat ze, als u blijft stilstaan, niet rustig blijven wachten tot u weer doorloopt. Toch?
Wilt u die stoorzenders daarom alstublieft meenemen naar een heel eind verderop? Om mij mijn zondagsrust te gunnen? Met andere woorden: wilt u svp doorlopen, ja?


Geen opmerkingen: