Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 3 oktober 2012

Als schepen in de nacht

Charli (voorgrond) en Japekoppie (naderend) kennen elkaar al van jongs af aan want het zijn broers, geboren in hetzelfde (en enige) nest van mevrouw Troy. Charli was de eerstgeborene van vier ventjes, Japekoppie kwam als laatste. En toen ze 12 weken oud waren verhuisde Charli naar onze buurvrouw.
De broers komen elkaar bijna elke dag tegen, maar of ze nu, na zoveel jaren, nog weten dat ze broers van elkaar zijn? Mevrouw K. betwijfelt het.
Wel zijn het goede buren, in die zin dat we ze nog nooit hebben zien vechten of bakkeleien; ze delen hun kleine stukje territorium (straat en buitentafel) al 15 jaar zonder problemen.

Wel, we zien op de foto dus Japekop thuiskomen van zijn verkenningsronde terwijl Charli voor de redactie aan een plant staat te snuffelen. We gaan eens kijken wat er gebeurt als deze twee elkaar tegenkomen, want dat ze elkaar gaan passeren staat zo goed als vast.Ja hoor, beide staarten gaan heel even de lucht in ter begroeting, maar verder keuren ze elkaar geen blik waardig. Geen neus/neus contact of iets dergelijks, er wordt een nette halve meter afstand bewaard.
Zo lopen de broers langs elkaar heen, als twee schepen in de nacht....

1 opmerking:

ina zei

Wat leuk, die staart-begroeting.