Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 31 oktober 2012

Op de bijsluiter van RoundUp!


Veiligheidsprofiel Roundup® Evolution:

  • bindt aan gronddeeltjes en sediment 
  • wordt afgebroken door bacteriën tot natuurlijke stoffen
  • heeft een lage toxiciteit voor natuurlijke organismen zoals regenwormen, bijen, hommels
  • voldoet aan de norm voor niet doelwitanthropoden (sluipwespen)
  • accumuleert niet in de voedselketen
  • dieren kunnen zonder risico 5 dagen na bespuiting het gras/hooi eten


Ja ja! En wat als de dieren het vrij snel na het spuiten oplikken? Bij het wassen van hun poten bijvoorbeeld?
Mevrouw K. heeft haar dierenartspraktijk gebeld.Men heeft daar het gifcentrum voor dierenartsen geraadpleegd, maar bij dit centrum beschikken ze ook niet over andere (bezwarende) informatie aangaande glyfosaat. Het zou niet schadelijk zijn voor huisdieren. Over een behandeling na vergiftiging door RoundUp is dus niets bekend.
Ondertussen gaat het al een beetje beter met onze haarfabrieken; sinds vanochtend heeft K. ze niet meer zien overgeven. Wel liggen er weer nieuwe flatsen in de bak.


één van de plekken waar gif werd gespoten

2 opmerkingen:

Sabine zei

Laten we wel wezen, mw. K., of het nuhet glyfosaat is of 1 van de andere stoffen in de Roundup, goed zal het niet wezen. Gelukkig heeft het lichaam zo z'n mechanismen om die troep zo snel mogelijk te verwijderen. Ik hoop dat ze al een beetje opknappen. Mijn ega is laatst bij oze gemeente ook al aan het klagen gegaan om dezelfde redenen. Misschien kunt u met de andere haarfabriek verzorgers de krachten bundelen om in de toekomst die vuilspuiterij te voorkomen. Succes en veel beterschap !!!

Moon zei

Lieve mevr.K en haarfabrieken!!!! Diep verontwaardigd zijn we hier in Heemskerk! Wat een makkeutels met hun gifgespuit!! En dan lees ik dat ze die troep wel gaan verbieden......in 2018! Waarom niet nu,meteen!!? Helaas is het zo dat we in een maatschappij leven die doordrenkt is van gif..... En jammer dat je er als consument zo weinig aan kunt doen..... Houdt uw Snoezepoesies goed in de smiezen! Hopelijk knappen ze snel op!!!! Een hele dikke knuffel, ook van een Boze Bink en een Megaboze Moos!!!!