Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 19 oktober 2012

Nieuwe markeerplekken

Japekoppie heeft in de Kruidentuin een paar nieuwe markeerplekken gevonden. Hij heeft ons laten weten dat deze plekken cruciaal zijn voor de verdeling van de diverse territoria en dat het daarom belangrijk is dat hij ze bezoekt en eh.... markeert. Dat hij daarvoor echter eerst door een paar flinke bossen nagelkruid moet ploegen, vindt Japekop minder belangrijk.
Wij kunnen u nog vertellen dat J.'s favoriete slaapplaats het dekbed van mevrouw Katblad is.
K. weigert elk commentaar.

1 opmerking:

ina zei

Mevrouw K., wat is er nou belangrijker?