Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 7 oktober 2012

Kort van memorie?

Buiten op straat, vlak voor de redactie, heerste enige opwinding. Omdat mevrouw K. weet dat ze in zo'n geval niet de voordeur moet opengooien om foto's te maken van de oorzaak (ze zou zomaar op die manier een vreemde bezoeker kunnen wegjagen en dan heb je helemaal niks bijzonders meer om te kieken), liep ze heel voorzichtig naar het raam toe.
En bij het Poezenloket bleef ze doodstil staan, maar wel dus met de camera in aanslag voor het geval.En zo kwam het dat de Witte (van de overkant van de Gevaarlijke Weg) haar niet zag en brutaal op de stoel van mevrouw Troy sprong om naar binnen te loeren, langs mevrouw K. heen.
In de kamer was verder niets belangwekkends te zien, er bewoog niets en er waren geen geluiden te horen.
Toen de Witte uitgekeken was draaide hij zich weer om, en zo bleef hij nog geruime tijd staan. Mevrouw K. bleef ook staan en hoopte dat de Witte zich nog een keer zou omkeren om in de lens te kijken, maar daar had de haarfabriek blijkbaar geen zin in (of hij had andere dingen aan zijn kop).

Het gekke was dat de Boez en Oscar niet ingrepen terwijl ze dat normaal gesproken wel doen als er een vreemde gast bij het Poezenloket zit. Wij concludeerden daaruit dat de Witte tenminste recht van overpad heeft en waarschijnlijk ook als niet gevaarlijk wordt beschouwd door onze reporters.
Toen de Witte uit de stoel sprong, de straat overstak en daar ging lopen snuffelen tussen de gevallen boombladeren, volgden onze reporters hem niet; ze bleven rond de tafel hangen.
Mevrouw K. vond dit alles een vreemde gang van zaken, vroeg de Boez en Oscar even later om een verklaring maar zij weigerden commentaar wegens "kort van memorie".
Daar zijn we dus weer mooi klaar mee.


1 opmerking:

Fritz zei

Misschien is Witte de Wit, van het verre overkant van de Gevaarlijke Weg een soort Heilige Witharige Fabriek, van de blanke pitpoes zeg maar, die de Boes en Oz dienomtrent ongemoeid laten, terwijl ie nix anders kwam doen, dan te kijken of die morsdooie visjes met bruine kipfilé dekmanteltjes voor de winter om, er nog lagen ? Je weet het niet heh.