Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 31 oktober 2012

RoundUp (2)

Ingezonden mededeling.

In juli is er in mijn buurt gif gespoten langs waterkanten. Roundup Evolution (Glyfosaat). Dat mag niet, er loopt een strafzaak. Het Hoogheemraadschap Rijnland is als de dood dat die pestilence in het water komt. Het spul veroorzaakt kanker en onvruchtbaarheid en massale vissterfte.
Pas was er weer een gifgolf door de buurt. Enge mannetjes op gele karretjes met een spuitlans in hun hand.
Nu is er ook gespoten in de Katbladbuurt. Ik hoorde dat alle haarfabrieken van Mevr. K. sindsdien ziek en misselijk zijn.
Willen alle fabrieksdirecteuren controleren of hun haarbeesten ook vergiftigingsverschijnselen hebben als die enge mannetjes in de buurt zijn geweest (op donderdag 25 oktober)?

Donita.

Geen opmerkingen: