Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 24 oktober 2012

Beetje buitengesloten

Mevrouw Katblad vond het vreemd te merken dat de Boez niet met haar en Oscar mee de tuin inliep, maar in plaats daarvan bij de Poort bleef liggen wachten.
Het kon niet anders of er kwam nog iemand aan, heh? En dan doelen wij natuurlijk op een derde haarfabriek, en dan naar alle waarschijnlijkheid een reporter. Wij hadden de keuze tussen twee, namelijk Japekoppie en Cera, want mevrouw Troy doet niet meer aan Hofverkenningen (teveel prikkels?) en blijft tegenwoordig liever op de buitentafel zitten wachten tot K. weer terugkomt.


Ah, het was dus Cera die ons was gevolgd. Nu hadden wij de indruk dat de Boez (altijd in voor een lolletje) haar wilde bespringen (hij lag duidelijk een beetje met zijn achterste te wiebelen en dan weet je wat daarop volgt, toch?), maar Cera kwam niet verder dan waar ze nu stond. Jammer voor de Boez inderdaad.
Wel, zo kwam het dat er toch nog even werd gewerkt; de Boez en Oscar snuffelden hier en daar aan struiken en planten, gieters en muurtjes, liepen een rondje en gingen alle deuren langs maar kwamen zonder nieuws terug.
Ook waren in de tuin geen leden van Hof is Vol te bekennen; het kan zijn dat zij na een drukke ochtend bij moesten komen van hun uitzettingsactiviteiten en even ergens een dutje lagen te doen.

Cera was blij dat de jongens snel klaar waren met hun Hoftuinronde. Zij was al die tijd in de Poort blijven zitten en voelde zich een beetje buitengesloten. Maar ja, dat doet ze zelf, heh? Al begrijpen wij het natuurlijk wel.

1 opmerking:

ina zei

Cera zit weer mooi te wezen.