Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 23 oktober 2012

Bamboe

Eigenlijk zien wij Cera niet zo vaak gras of andere soorten sprieten kauwen, maar dat heeft wellicht te maken met het feit dat ze nogal kort haar heeft en nauwelijks verhaart, en dat ze derhalve niet zo'n behoefte heeft om over haar nek te gaan.
Maar deze keer kwam ze dan toch op het idee om eens van de bamboe te proeven die aan de rand van het Zooiplein in grote plantenbakken groeit. Daarvoor moest ze wel op de rand van het hek en bak balanceren, maar Cera is vroeger jeugdkampioen op de evenwichtsbalk geweest dus voor haar was dit een kleinigheid. (Door de bamboe heen ziet u de Boez; hij heeft -zoals bekend- Pleinvrees en bleef liever aan de andere kant van het hek.)Wel, Cera was weliswaar nog lang niet klaar met het wroeten tussen en kauwen op de bamboe-bladeren, maar ze voelde zich niet helemaal op haar gemak toen er nog een haarfabriek op het hek sprong en vlak achter haar kwam staan. Vandaar dat ze een veilig heenkomen zocht.

Het was natuurlijk Oscar, die zelf waarschijnlijk nooit op het idee was gekomen op het hek te springen (hij zit liever op de glijbaan), maar er gewoon voor de gezelligheid bij kwam. Hij beperkte zich tot het markeren van een paar bladeren (met zijn kop) want verder boeide de bamboe hem niet zo. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen groenvoorkeuren, heh?Toen Os zich (een beetje stuntelig) aan het omkeren was, zag hij achter op het Zooiplein iets gebeuren. Wij kregen tenminste die indruk toen hij niet verder draaide maar zo een tijdje in de verte bleef staan loeren.
Nu zou het logisch geweest zijn als de fotograaf zich ook omgedraaid had om te zien wat daar verderop aan de hand was.


Maar nee, mevrouw K. besloot dat er eerst nog een foto van de Os gemaakt moest worden omdat zijn rood-witte vacht zo beeldig afstak tegen het groen van de bamboe. Bovendien wist ze al naar wie Oscar zat te loeren.

Het was namelijk Japekoppie die vlak daarvoor heel stilletjes achter de fotograaf langs het plein was overgestoken en aan zijn verkenningsrondje was begonnen.
Maar daarover later meer, in het volgende bericht dus.

Geen opmerkingen: