Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 24 april 2012

Verzoening van de broers van Hof is Vol

De ruzie tussen de broers Harry (Harremans) en Panda lijkt te zijn bijgelegd. In elk geval schijnen zij zich te hebben verzoend en doen ze weer vol overgave hun werk voor de partij Hof is Vol.
Op de foto hiernaast ziet u Harry terwijl hij de balkontrap in de gaten houdt. Langs die trap komen namelijk vaak illegalen nederdalen om bezit te nemen van de Hoftuin, het territorium van P. en H. en hun baas Myo. Ja, het terrein dus van de partij Hof is Vol.
Leider Myo doet liever meer het belangrijke denkwerk op de achtergrond. Pas tegen de tijd dat hij honger krijgt en zijn mens thuis verwacht, komt hij naar buiten voor een inspectie, verder heeft hij vooral veel rust nodig en krijgt dat op de sofa. Het echte veldwerk heeft hij dus gedelegeerd aan P. en H., die de partij door dik en dun trouw blijven.
Wij gaan nu door naar de volgende foto.


Harry heeft nu zijn kop in de richting van de tuin zelve gedraaid. Dat is om te zien of er geen vreemdelingen of ander gespuis door de Poort vanaf de Katbladstraat zijn gebied (en dat van de partij) binnendringen.
Hij is vandaag erg alert en houdt de boel uitstekend in de gaten.
Is hij alleen?
Neen.
Laten wij naar de volgende foto kijken of dat wel of niet waar is.Aha! Broer Panda zit op wacht op het dak van de Borderliner (blafbeest).
Hij houdt daar de aanvliegroute van de Iwan-familie in de gaten. De Iwan-familie is een gevaarlijke club illegalen die genoeg eigen gebied hebben maar graag in dat van een ander komen, namelijk in die van de partij Hof is Vol. Wij denken dat dit te maken heeft met het uitstekende gras dat lekker wegkauwt, zeg maar.
Wij hoeven u vast niet te vertellen dat Panda ook wel eens op het terrein van de Iwan-familie komt onder het mom van: onschuldige, toevallig toerist.
Toen wij voor de Iwan-familie mochten zorgen, viel het ons op dat op een nacht er wel heel veel kattenbrokjes doorheen waren gegaan, maar het kan natuurlijk best zo zijn dat de dieven niet Panda, Harremans of Myo heetten. Hoewel, dus.
Panda speurde de daken af maar zag tot zijn teleurstelling geen illegalen naderen. Maar als Mohammed niet naar de berg komt, etc. Dus kwam Panda van het dak van de Borderliner (Luna genaamd) af om het vreemdelingenprobleem aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Terwijl (domme) Harry nog steeds de Poort, het balkon en de tuin zat te bewaken, verliet Panda zijn post en liep over het muurtje dat tussen het Hof en de tuinen van Iwan ligt. Op zich niet verontrustend, want het muurtje is gedeeld gebied. Jawel, er is natuurlijk altijd wel onenigheid over wie daar nu wel en niet in de zon mag zitten, maar meestal wordt e.e.a. toch zonder al te ernstige problemen opgelost, gewoon met: donder op of je krijgt een knal.
Doch Panda verliet het muurtje aan de verkeerde kant en stapte derhalve het gebied "Iwan's tuinen" in. Het is best mogelijk dat hij daar Iwan of Igor had zien zitten vanaf het dak, en dat hij hen (of één van hen) een lesje wilde leren. Het kan echter ook zijn dat hij helemaal niemand had gezien, dacht dat de kust veilig was en het daarom een perfect moment vond om de Kakelaars en Kukelaar van I. en I. te gaan pesten.
Helaas zag noch mevrouw K., noch de fotograaf kans om Panda te volgen. We kunnen u dus niet berichten wat Panda allemaal heeft uitgevroten achter dat muurtje. Wel kunnen wij u vertellen dat Harry nog lange tijd heeft zitten waken in de tuin terwijl zijn (slimmere) broer lekker ging klooien en zooien achter het muurtje en misschien zelfs wel in de buurt van de Kakelaars.
Wij zijn inderdaad nog steeds op zoek naar een trapje wat wij permanent bij dit muurtje kunnen stallen. En dat zou dan waarschijnlijk gebruikt gaan worden door de fotograaf, want mevrouw K. houdt niet zo van klimmen.

Geen opmerkingen: