Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 9 april 2012

Liever gijzelen dan gras kauwen!

Met vreugde kunnen wij u berichten dat de verdroogde pollen (lekkerste gras uit de buurt) onder de balkontrap in de Hoftuin zijn afgeknipt. Nu hebben de nieuwe sprieten tenminste weer de ruimte en licht genoeg om uit te groeien tot nieuwe bossen fris groen.
Eén van de mensen heeft daarnaast gezorgd voor wat bodembedekkers tussen de pollen, zijnde klimop-plantjes. Wij vrezen echter dat deze plantjes slechts gaan kruipen en de pollen zullen gaan verdringen, maar misschien is dat ook wel de bedoeling? Om het geheel te beschermen tegen gravende poezenpootjes, is er tenslotte een net over het perkje heen gelegd. Op de foto ziet u Panda vertwijfeld kijken; hij heeft al enige pogingen gedaan het net te verwijderen, maar zonder veel succes.
Het zal hem uiteindelijk best wel gaan lukken (zeker als zijn broer Harry hem komt helpen), maar voor dit moment heeft hij de hoop opgegeven, lijkt het.


Vervolgens ging Panda elders in de tuin op zoek naar andere sprieten om op te kauwen.
Doch ook in de hoek waar u hem op de foto ziet staan stond geen gras. Wij vroegen hem waarom hij niet naar het centrum van de tuin ging, want daar staat genoeg fris gras. Ja, wel van mindere kwaliteit dan onder de balkontrap, maar evengoed goed kauwbaar.
Wel, het werd ons al snel duidelijk waarom hij in de buurt wilde blijven van de trap, want opeens hoorden wij vanaf het balkon wat prrr-geluidjes komen.Ha Igor! Die wilde natuurlijk graag afdalen naar de tuin, maar zou dat niet doen zolang Panda onderaan die trap bleef rondhangen!
De situatie werd ons nu duidelijk; Panda's behoefte aan wat groen was niet groot genoeg - hij hield liever Igor in gijzeling.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de stand der pollen. Onze reporters zullen ons daarbij vast en zeker gaan helpen.

Geen opmerkingen: